تحلیل و بررسی سند و اقسام آن

تحلیل و بررسی سند و اقسام آن

تحلیل و بررسی سند و اقسام آن در 78 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 78
حجم 129 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

تحلیل و بررسی سند و اقسام آن در 78 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

فصل اول: سند و اقسام آن    

مبحث اول: تعريف سند    

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي   ب: رسمي    

بند اول: سند عادي و تعريف آن    

بند دوم: سند رسمي و تعريف آن    

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتي است    

بند چهارم: انواع سند رسمي     

انواع سند از حيث نوع و ماهيت    

انواع سند از حيث نوع استفاده و كاربردي در يك ديد كلي    

بند پنجم: قدرت اجرائي سند رسمي    

بند ششم: تفاوت سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد با سند در حكم سند رسمي لازم الاجراء    

فصل دوم: اجراي اسناد رسمي

مبحث اول: اسنادي كه مي توان درخواست اجراء آنها را نمود    

بند اول: اسناد معلق و منجز    

بند دوم: وجود سند لازم الاجراي معتبر    

بند سوم: تقاضاي كتبي متعهد له    

بند چهارم: فرا رسيدن زمان اجراي تعهد    

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائيه    

بند اول: دفتر اسناد رسمي    

بند دوم: اجراي ثبت يا ادارة ثبت    

بند سوم: اجراي سند توسط دادگاه    

مبحث سوم: صدور اجرائيه    

بند اول: تعريف اجرائيه    

بند دوم: انواع اجرائيه    

بند سوم: مقايسه اجرائيه ثبتي با اجرائيه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو    

بند چهارم: تعداد برگ هاي اجرائيه    

بند پنجم: اشكالات مربوط به صدور اجرائيه    

فصل سوم: شروع عمليات اجرائي    

مبحث اول: تعريف عمليات اجرائي    

مبحث دوم: مراحل عمليات اجرائي    

بند اول: صدور دستور اجرائيه و اجراي اين دستور    

بند دوم: ابلاغ اجرائيه    

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجراي احكام و اسناد خارجي در ايران    

فصل چهارم: ترتيب اجراء:    

مبحث اول: اسناد بدون وثيقه    

بند اول: ترتيب اجراء اسناد بدون وثيقه    

بند دوم: تأمين موضوع اجرائيه    

بند سوم: اجرائيه بر تسليم مال منقول    

بند چهارم: اجرائيه بر تسليم مال غير منقول    

بند پنجم: انجام تعهد به وسيلء متعهد له    

بند ششم: وجه الااتزام    

بند هفتم: رسيدگي به مدارك بدهكار    

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد    

بازداشت اموال منقول    

مرحله اول: تقاضاي متعهدله    

مرحله دوم: ارزيابي    

مرحلة سوم: تعيين حافظ    

بازداشت اموال غير منقول    

بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث     

بند دهم – مزايدة اموال بازداشت شده    

بند يازدهم – مستثنيات دين    

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد    

مبحث دوم – اسناد داراي وثيقه    

بند اول: ترتيب اجراء اسناد داراي وثيقه    

اسناد مربوط به اموال غيرمنقول    

اسناد مربوط به اموال منقول    

بند دوم: واگذاري ملك به بستانكار    

بند سوم: زمان حراج و ختم آن    

بند چهارم: تنظيم سند انتقال اجرائي    

بند پنجم: تحويل مال منقول و يا مال غير منقول    

بند ششم: تخليه    

بند هفتم: حقوق و تكاليف بدهكار اسناد رهني و شرطي    

بند هشتم: حقوق ساير بستانكاران و امكان استيفاء آن از مورد وثيقه    

مبحث سوم: هزينه هاي اجرائي    

مبحث چهارم: خاتمة عمليات اجرائي    

فصل پنجم: شكايت اجرائي    

مبحث اول: شكايت از اجراء‌ سند    

مبحث دوم: شكايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاء معقول بودن آن با معرفي جاعل    

مبحث سوم: شكايت از دستور اجراء اسناد رسمي بدون تعيين جاعل    

فصل ششم, توقيف عمليات اجرائي    

مبحث اول: معاني توقيف    

مبحث دوم: موارد توقيف عمليات اجرائي   

 

قسمتی از متن

تعريف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعريف سند:
مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».
به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه است. سند عادي و رسمي. واژة «سند» در معني لغوي خود نيز از معني اصطلاحي فوق دور نيست، چه در زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني چيزي كه بدان استناد مي كنند و در زبان فارسي نيز به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند…» آمده است. 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از download

خرید فایل تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از www

خرید فایل تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی سند و اقسام آن از free


مطالب تصادفی